# دانلود

دونوازی دف و نی - آهنگ محلی شیرازی

موسیقی محلی (بی کلام) موسیقی محلی فارس  نوازنده نی:بهزاد فروهری نوازنده دف:احمد خاک طینت آلبوم: آوای بهشت, شیوه اجرا: دونوازی فرم: ضربی, نوع استفاده از کلام: بی کلام دستگاه: شور, تنظیم کننده: بهزاد فروهری دانلود با ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 118 بازدید

کولی کوبی

رقص باد  DanceofWind    DanceofRain رقص باران    DanceofFire  رقص آتش    DanceofEarth رقص خاک    DanceofCamel رقص شتر     DanceofWarرقص جنگ    DanceofDeath رقص مرگ منبع : سایت استاد توحیدی http://www.emadtohidi.com/Koli_Koobi.htm  سیامک
/ 5 نظر / 169 بازدید

دانلود دف - دانلود مقام های دف با اجرای قدیم

مقام دائم   Size: 1987 KB     ---------------------------------------------------------- گریان Size: 2005 KB  ---------------------------------------------------------- حدادی Size: 20٣٧ KB ---------------------------------------------------------- هل گرتن Size: ١٩۴۶ KB ---------------------------------------------------------- حی الله Size: ٢٠٩١ KB ---------------------------------------------------------- حی الله الله Size: ١٩٩١ KB  ---------------------------------------------------------- مداحی نوع اول Size: ١٩٧٣ KB   ---------------------------------------------------------- مداحی نوع دیگر Size: 2010 KB ---------------------------------------------------------- ذکر دوم Size: ٢٠١٩ KB ---------------------------------------------------------- سقزی Size: ١٩٢۵ KB ---------------------------------------------------------- مرکب نوازی مقام ها Size: ۵١۵۵ KB      اگه ... ادامه مطلب
/ 34 نظر / 938 بازدید